VERKSAMHETSFÖRKLARING

 

varför vi gör det vi gör

 

 

 

PROSTATACANCERFÖRENINGEN GULDGUBBEN VILL:

 

* Stödja och informera för att ge drabbade och deras anhöriga bästa möjliga livskvalitet.

* Verka för saklig information om de drabbades situation.

*Verka för bättre diagnostikmetoder, behandling och hjälpmedel samt god fysisk och psykisk rehabilitering.

*Arrangera möten och sammankomster där stöd och personliga kontakter kan utvecklas.

*Tillhandahålla utbildade stödpersoner med tystnadsplikt.