Om Guldgubben

Det här är vi och det här vill vi göra

PROSTATACANCERFÖRENINGEN GULDGUBBEN VILL:

* Stödja och informera för att ge drabbade och deras anhöriga bästa möjliga livskvalitet.

* Verka för saklig information om de drabbades situation.

*Verka för bättre diagnostikmetoder, behandling och hjälpmedel samt god fysisk och psykisk rehabilitering.

*Arrangera möten och sammankomster där stöd och personliga kontakter kan utvecklas.

*Tillhandahålla utbildade stödpersoner med tystnadsplikt.

Leif Sundkvist, ordförande

070-270 63 80

leif_sundqvist@hotmail.com

Torbjörn Brännström, sekreterare

0910/77 58 82 
070/372 08 37

Christer Norde, kassör

Karl-Erik Holmberg, sponsoransvarig och styrelseledamot

0910-184 00
0730-57 812 75

liberabo@gmail.com

Göran Eklund, ledamot

0910-192 17
070-521 58 41

goran,eklund@sunnana.com

Adress

Postadress: Prostatacancerföreningen Guldgubben, c/o Sunnanå Utveckling, Storgatan26, 931 32 Skellefteå

Bankgiro: 5479 – 2379

Kontakta Oss