INFORMATION

 

om det vi gör

 

 

 

VIKTIG INFORMATION FRÅN RCC NORR

Under den pågående coronaepidemin prioriteras utredning och behandling som har en tydlig nytta för patienter med prostatacancer. Risken för smittspridning i samband med vårdkontakter vägs in i denna bedömning. När det gäller lätt PSA-förhöjning (PSA-värde 3-10) så är...

Coronapandemin och prostatacancer

Coronaviruset och sjukdomen covid-19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för prostatacancerpatienter kan bli omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser med mera. För Västerbotten gäller -...

Dags för årsmöte

Dags för årsmöte - den 11/3-2020, 18.30, Folkparken. Föreningen Guldgubben kallar till årsmöte den 11 mars 18.30 - plats Folkparken i Skellefteå. Ingång - Norra Ingången. Alla medlemmar välkomna.

GB 2019

I detta informationsblad hittar du årets aktiviteter samt kontaktuppgifter till styrelse och stödpersoner. Visste du att ca 80% av alla som behandlats av cancer inte får del av den rehabilitering som ingår i standardiserade vårdförloppet (SVT). Detta har varit och är...

Aktiviteter 2019

AKTIVITETER 2019 25/5 *Vårfest - Bröstcancerf. Inbjuder till underhållning och mat - torsdag 23/5 för 40 först anmälda Guldg-medl. även med resp. 070 270 63 80 - samåkning från Storgatan 50 kl. 17.30 ^11 km Guldgubben bjuder på våra medlemmars mat. 26/5...