Årsmöte 2010

SKELLEFTEÅ PROSTATAFÖRENINGEN GULDGUBBEN Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2010- 03-17 i Degerbygården i Skellefteå. Mötet inleds med underhållning av delar av Brages Trio från Kåge. Musik och historier som uppskattas av ett 30-tal åhörare. § 1. Ordföranden...

Årsmöte 2009

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2009-03-03 SKELLEFTEÅ i Församlingshemmet i Kåge Kl. 19.00 – 19.40. § 1. ÖPPNANDE: Ordföranden öppnar mötet, varefter Alf Karlberg förrättar parentation till minne av styrelsemedlemmen Gunnar Karlsson, avliden 2008-12-14. § 2....

Årsmöte 2008

FÖRENINGEN GULDGUBBEN         Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2008-02-26 Kommunstyrelsens sammanträdesrum i Brinken i Skellefteå Kl. 19.00—20.15. §   1. ÖPPNANDE: Mötet inleddes med sång och musik av Napoleon Håkansson och Rune Bergkvist. Därefter hälsade  ...

Årsmöte 2007

PROSTATACANCERFÖRENINGEN GULDGUBBEN SKELLEFTEÅ VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007. Styrelse: Tage Bergkvist               ordförande                        Lennart Lindström,        sekreterare Alf Karlberg                   vice...

Årsmöte 2006

Årsmöte 2006 PROSTATAFÖRENINGEN GULDGUBBEN SKELLEFTEÅ Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2006 03 13 Plats: Brinken Skellefteå §   1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet. §   2. Årsmötet anses behörigt utlyst. §   3. Dagordningen...