Inbetalning av medlemsavgift

VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT När du betalar in din medlemsavgift måste du vara hygglig och ange ditt namn, din adress och numer även ditt medlemsnummer. Gör du inte det, kan vi inte registrera dig på rätt sätt och du går miste om bl a våra utskick och tidningen...