VIKTIG INFORMATION FRÅN RCC NORR

Under den pågående coronaepidemin prioriteras utredning och behandling som har en tydlig nytta för patienter med prostatacancer. Risken för smittspridning i samband med vårdkontakter vägs in i denna bedömning. När det gäller lätt PSA-förhöjning (PSA-värde 3-10) så är...

Dags för årsmöte

Dags för årsmöte – den 11/3-2020, 18.30, Folkparken. Föreningen Guldgubben kallar till årsmöte den 11 mars 18.30 – plats Folkparken i Skellefteå. Ingång – Norra Ingången. Alla medlemmar välkomna.

GB 2019

I detta informationsblad hittar du årets aktiviteter samt kontaktuppgifter till styrelse och stödpersoner. Visste du att ca 80% av alla som behandlats av cancer inte får del av den rehabilitering som ingår i standardiserade vårdförloppet (SVT). Detta har varit och är...

Aktiviteter 2019

AKTIVITETER 2019 25/5 *Vårfest – Bröstcancerf. Inbjuder till underhållning och mat – torsdag 23/5 för 40 först anmälda Guldg-medl. även med resp. 070 270 63 80 – samåkning från Storgatan 50 kl. 17.30 ^11 km Guldgubben bjuder på våra medlemmars mat....