Aktiviteter

Här finns vi och här kan du komma och träffa oss under våra aktiviteter

VIKTIG INFORMATION FRÅN RCC NORR

Under den pågående coronaepidemin prioriteras utredning och behandling som har en tydlig nytta för patienter med prostatacancer. Risken för smittspridning i samband med vårdkontakter vägs in i denna bedömning. När det gäller lätt PSA-förhöjning (PSA-värde 3-10) så är...

Coronapandemin och prostatacancer

Coronaviruset och sjukdomen covid-19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för prostatacancerpatienter kan bli omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser med mera. För Västerbotten gäller -...

Dags för årsmöte

Dags för årsmöte - den 11/3-2020, 18.30, Folkparken. Föreningen Guldgubben kallar till årsmöte den 11 mars 18.30 - plats Folkparken i Skellefteå. Ingång - Norra Ingången. Alla medlemmar välkomna.

Kontakta Oss