Här finns alla årsmöteshandlingar från årsmötet den 11 mars 2020.

Årsmöte 2020