Coronaviruset och sjukdomen covid-19, tvingar fram stora förändringar i vården. Konsekvenserna för prostatacancerpatienter kan bli omfattande och sannolikt väldigt olika i landet beroende på smittspridning, lokala resurser med mera.

För Västerbotten gäller – Provtagning på symtomfria män genomförs inte förnärvarande.

Läs mer på Prostatacancerförbundets hemsida