AKTIVITETER 2019

25/5

*Vårfest – Bröstcancerf. Inbjuder till underhållning och mat – torsdag
23/5 för 40 först anmälda Guldg-medl. även med resp. 070 270 63 80
– samåkning från Storgatan 50 kl. 17.30 ^11 km
Guldgubben bjuder på våra medlemmars mat.

26/5

*MotorcycleCortege 26/5 Tisdagsträffen i samarbete med Guldg.
Vi serverar fika på okänd destination.

29-30/6

*Deltar på Kyrkmarknaden 29 – 30/6 i Bonnstan – samtal – info.
för samtal och Information till allmänheten

September/Oktober/November

*Snack Cafe`- Sept. – Oktober – November sista onsdan kl 13.00
Storgatan 50

3/11

*Välgörenhetskonsert i Sankt Olovs Kyrka den 3 November med
Conbriokören, Ske-å Manskör och Ske-å Elitorkester under ledning
av Leif Åkesson. Kollekt! Annonser följer i Norran.
Välkomna! Patientföreningarna för Bröst- och prostatacancer!

*Mustaschkampen November i samarbete – lokala matbutiker