Under de senaste månaderna så har Guldgubben i Skellefteå jobbat på ett projekt som fått namnet Hopp Trots Allt. Det på uppdrag av Prostatacancerförbundet. Hopp Trots Allt är en hemsida där vi samlat våra erfarenheter.

Hopp Trots Allt är en hemsida som tar sikte på hela människan och som försöker täcka in en brist i dagens sjukvård – rehabiliteringen. Vi vet att idag så får 80 procent av cancerpatienterna inget ordentligt rehabstöd efter genomförd behandling. När vi gick igenom den information som finns idag på nätet så märket vi också att det finns en brist på information och erfarenheter som tar upp den mentala delen av prostatacancer, Hur påverkar sjukdomen hur du tänker och hur du fungerar och hur påverkar den ditt sociala liv? Därför har Hopp Trots Allt delats in i tre huvuddelar, en mental del, en social del och en fysisk del där alla delar hänger ihop.

För oss kändes det viktigt att se hela människan och vi ville också skapa en hemsida som ska vara inspirerande med budskapet att det går att leva ett rikt liv, trots prostatacancer. Vi valde det här formatet för att snabbt kunna ändra, lägga till och utveckla Hopp Trots Allt. Det är alltså ingen färdig hemsida, ingen färdig lösning utan se Hopp Trots Allt som en grund, en start och en början på att skapa något som vi hoppa ska vara till nytta samtidigt som våra erfarenheter är lätt tillgängliga på nätet.