Till dig som tar prover och/eller väntar på eventuell behandling
Patientföreningen GULDGUBBEN vill stödja dig

Vi närmar oss slutet av 2016 och ser till tillbaka på en breddad verksamhet med bla. lokal uppstart i Norsjö och Malå kommuner. Matfesten i Skellefteå med PSA – prov på gatan resulterade i stort medialt fokus på sjukdomen liksom den nu avslutade Mustaschkampen innebar många positiva möten och nya medlemmar.

2017 innebär även nya möjligheter inför framtiden då information om prostatacancer har fått ett genombrott i det svenska samhället. samtidigt som forskningen gett nya rön för en säkrare upptäckt och rekommendation för allmän screening av män förväntas kommande sommar. Dessutom görs stora framsteg av behandling av sjukdomen.

Vill du få kontakt med oss – se tel.nr under rubriken ”stödpersoner” på denna hemsida www.guldgubben.se

 

AKTIVITETER!

Tisdag den 7/2 kl 19.00 inbjuder vi till föredrag av Professor Anders Widmark på Hotell AURUM.
Rubrik – Prostatacancer och ny forskning! Vi bjuder på fika.

Måndag den 6/3 kl 19.00 i samarbete med Bröstcancerföreningen – lokal SCANDIC.
Bitr. Chef RCC Norr Anna-Lena Sunesson Rubrik – RCC och varför Standard. Vårdförlopp? Gratis fika!

Årsmöte den 1/3 Mars kl. 18.30 på Folkparken. Verksamhetsberättelse och övrig info inför mötet läggs ut på www.guldgubben.se 3 veckor före mötet. Valen kommer att vara förberedda. (Vi återkommer betr datum)

Välgörenhetskonsert tillsammans med Bröstcancerföreningen den 23/4 2017 i Skellefteå landskyrka – fri entre’.
Conbriokören och Ske-å Manskör under ledning av Leif Åkesson ställer upp utan ersättning för evenemanget. Kollekt tas upp!
Vi återkommer med mer info på hemsidan och annonser i Norran angående ovanstående aktiviteter!

 

Notera! NYHETER under ny rubrik med aktuell information,styrelse o kontaktuppgifter på www.guldgubben.se

Styrelsen / Leif S ordf i Guldgubben