Guldgubbens årsmöte 2016-03-10

Protokoll fört vid Prostatacancerföreningen Guldgubbens årsmöte 2016-03-10, Folkparken Skellefteå.   Mötets öppnande: Ordf.Leif Sundkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut hölls för de medlemmar som lämnat oss under året....