Årsmöte 2009

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2009-03-03 SKELLEFTEÅ i Församlingshemmet i Kåge Kl. 19.00 – 19.40. § 1. ÖPPNANDE: Ordföranden öppnar mötet, varefter Alf Karlberg förrättar parentation till minne av styrelsemedlemmen Gunnar Karlsson, avliden 2008-12-14. § 2....